مرکز فنآوری های نوین شهرداری اصفهان برگزار می کند:

نخستین  نمایشگاه و جشنواره بین المللی فنآوری های نوین شهری (ICS 2017)

زمان : ۱۳ لغایت ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۶

مکان : محل نمایشگاه های بین المللی شهر اصفهان

 

لازم بذکر است نمایشگاه در فضای باز و بسته به صورت تعاملی با برنامه های جانبی از قبیل پنل تخصصی ویژه مدیران؛ کارگاه های علمی؛ کارنوال؛ نمایشگاه کودک و فنآوری؛ نشست های تجاری و … برگزار می گردد.

دبیر خانه جشنواره : ۹۱-۳۲۳۴۴۳۹۰-۰۳۱

سایت جشنواره : ics.isfahan.ir