قابل توجه مهندسین محترم عضو سازمان:

پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص ایجاد کمپ مهندسان در جزیره کیش در سایت سازمان، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهندسینی که تمایل به خرید واحد مسکونی در کمپ مربوطه دارند می توانند جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال جاری به واحد رفاهی ورزشی سازمان مراجعه نمایند.