پیرو اطلاعیه قبلی به اطلاع می رساند متقاضیانی که برای دریافت وام ثبت نام نموده اند، لیست مرحله هفتم برای دریافت وام قرض الحسنه که با حضور ریاست، بازرس محترم و مسئول کمیته رفاه سازمان انجام شده به شرح جدول پیوستی تعیین گردید، به محض تکمیل پرونده این دسته از متقاضیان، سایر متقاضیان نیز متناسب با گردش مالی وجوه سازمان نزد بانک مربوطه به تدریج قرعه کشی و معرفی می شوند.

ضمناً وام مذکور مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال با سود ۴% می باشد که این دسته از مهندسین تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۵/۰۳/۲۵ مهلت دارند جهت تشکیل پرونده وام خود با به همراه داشتن اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی به پست بانک شعبه مرکزی بوشهر (آقای آبادی) مراجعه نمایند، در صورتی که اعضا معرفی شده در لیست مذکور مطابق اعلام واحد اعتبارات پست بانک تا تاریخ فوق جهت تکمیل پرونده وام خود به بانک ذکر شده مراجعه نکرده باشند، نوبت وام آنها به تأخیر می افتد و نفرات جایگزین معرفی می گردند، همچنین به اطلاع سایر اعضایی که نام نویسی کرده اند می رساند به منظور تصمیم گیری در مورد سایر وامها در مراحل بعدی از طریق سایت و سامانه پیامک سازمان به آنها اطلاع رسانی لازم خواهد شد.

لیست اسامی