عرض تسلیت به جناب آقای مهندس کاوه افضلی

جناب آقای مهندس کاوه افضلی

درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز از دست رفته طلب مغفرت و علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل مسئلت می نمائیم.