مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر برگزار گردید.

تصویب بودجه 1392

 

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در تاریخ 20 اسفند ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری بوشهر برگزار گردید.

در ابتدای جلسه پس از قرآن و پخش سرود ملی، مهندس علیرضا سنایی دشتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر ضمن عرض خیرمقدم به مهندسین و تبریک به مناسبت روز مهندس، گزارشی را از فعالیت های سازمان در زمینه های مختلف ارائه نمود.

در ادامه مهندس پرویز جمهیری، خزانه دار سازمان و عباس کریمی مشاور مالی سازمان به ترتیب، بودجه سال 1392 را توضیح دادند. در نهایت پس از رای گیری، بودجه ی سال 1392 با رأی مثبت بیش از 90 درصد حاضرین در مجمع به تصویب رسید.

سپس مهندس سید مرتضی غریب زاده، مسئول واحد کنترل و نظارت گاز به بیان عملکرد این واحد پرداخت. در پایان این مراسم پس از پذیرایی، برنامه ی پرسش و پاسخ با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار گردید.