اعتبار نامه منتخبین نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، در روز دوشنبه، 15 آبان ماه سال جاری جلسه ای با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس و اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مدیران کل راه و شهرسازی استان ها و جمعی از منتخبین که بیشترین رأی را در استان ها کسب نموده بودند در سالن الغدیر وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از انتخابات دوره ششم توسط مهندس صومعلو، معاون محترم مسکن و ساختمان، مهندس هاشمی، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز مطالبی در خصوص بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و … ارائه نمود.

سپس مهندس نیکزاد، وزیر محترم راه و شهرسازی نسبت به حسن اجراء قوانین و مقررات و سیانت از جایگاه مهندس و نظام مهندسی به سخنرانی پرداخت.

در انتهای جلسه، اعتبار نامه منتخبین استان بوشهر نیز با حضور مهندس علیرضا صفایی بوشهری، قائم مقام محترم وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان به آقای مهندس علیرضا سنائی دشتی حائز بالاترین رأی در استان اعطاء شد.