تشکیل جلسه کمیته شهرستان ها با مسئولین نمایندگی سازمان

روز سه شنبه 19/5/89 جلسه کمیته شهرستان ها با مسئولین نمایندگی سازمان در حضور ریاست سازمان برگزار گردید.در ابتدا مهندس سنائی دشتی ضمن خوشامدگویی به حضار و گرامیداشت حلول ماه مبارک رمضان، اعضاء کمیته شهرستان ها را معرفی و آقای مهندس سید حبیب حسینی را به عنوان مسئول امور شهرستان ها معرفی نمود.ایشان ضمن تشکر از مسئولین نمایندگی های سازمان ، اهمیت عملکرد صحیح دفاتر را گوشزد نمود و در ادامه لزوم گسترش خدمات فنی مهندسی به کلیه نقاط استان را خاطر نشان کرد که این امر باعث ارائه خدمات به هم استانی ها و در عین حال ایجاد اشتغال جهت مهندسین خواهد بود.

لزوم هماهنگی و ایجاد رویه واحد در اداره امور شهرستان ها و حرکت به سوی تعرفه یک سان و مکانیزه شدن کلیه دفاتر و ارتباط با دفتر مرکزی، از جمله اهداف سازمان از طرف ایشان اعلام گردید و در انتها لزوم تقویت حضور مهندسین کلیه رشته ها، اعم از عمران، تأسیسات برقی و مکانیکی به مسئولین در جلسه عنوان گردید. در ادامه مهندس افشون و مهندس حیدریان مطالبی را عنوان نمودند که واگذاری اولویت نظارت به مهندسین نسبت به کاردان ها در شهرستان ها از آن جمله بود.

آقای مهندس جمهیری و مهندس راویان موارد مربوط به شهرستان ها را بیان نموده و در ادامه آقای مهندس حسینی مسئول شهرستان ها، آمادگی جهت حرکت قوی تر و همکاری با دفاتر نمایندگی را اعلام نمود.

سپس کلیه مسئولین نمایندگی ها موارد مبتلابه،را ذکر نمودند که مقرر شد کمیته شهرستان ها نسبت به پیگیری اولویت ها اقدام نموده و نتیجه را به هیأت مدیره گزارش نمایند.

 

اعضای کمیته شهرستان ها

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس سیدحبیب حسینی مسئول امور شهرستان ها
2 آقای مهندس پرویز جمهیری عضو کمیته شهرستان ها
3 آقای مهندس مسعود راویان عضو کمیته شهرستان ها
4 آقای مهندس حمزه افشون عضو کمیته شهرستان ها