درج آگهی در سررسید

بدینوسیله به اطلاع می رساند نظر به چاپ سررسید سال 1394 توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، علاقمندان جهت درج آگهی های مربوط به صنعت ساختمان در این سررسید می توانند به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی (ره)- خیابان توحید-پلاک 93- واحد روابط عمومی مراجعه و يا با تلفن33333997-077 تماس حاصل نمایند.