اعلام گزارش تخلف افزایش بنا

قابل توجه مهندسین محترم تأسیسات برقی و مکانیکی

احتراماً پیرو اعلام قبلی در تاریخ 28/9/90 در سایت سازمان در خصوص اعلام گزارش تخلف افزایش بنا توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی ، مجدداً به اطلاع می رساند کلیه مهندسان در چهار رشته می بایست گزارش تخلف افزایش بنا را در زمان وقوع تخلف به مرجع صدور پروانه اعلام نمایند در غیر اینصورت از طرف کمیسیون ماده صد شهرداری به شورای انتظامی جهت بررسی پرونده معرفی می گردند.