شماره حساب جهت کمک به زلزله زدگان

قابل توجه مهندسین گرامی:

شماره حساب 99999 جمعیت هلال احمر نزد بانک های ملی، ملت ، تجارت و مسکن آماده دریافت کمک های نقدی مردم می باشد.
توجه: مهندسان محترم عضو سازمان می توانند با پرداخت مبالغ نقدی با نام خود و تحویل فیش آن به دبیرخانه سازمان در این امر خیر سهیم باشند.