ارسال مقاله جهت چاپ در نشریه اجلاس پانزدهم

احتراما با توجه به اینکه در اجلاس پانزدهم نشریه ای ویژه چاپ و به آگاهی شرکت کنندگان محترم خواهد رسید.خواهشمند است نسبت به ارسال مقاله موضوع پیرامون چالش های نظام مهندسی و دیگر موارد مرتبط حداکثر تا تاریخ 20/02/91 به دبیرخانه اجلاس پانزدهم به آدرس  ejlas15_kermansha@yahoo.com اقدام فرمائید.


تصویر نامه