قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه انتشارات نوآور به همراه ذکر کدهای تخفیف ۲۰ درصدی برای خرید کتب مختلف و ۷ درصدی برای خرید کتاب های مباحث مقررات ملی از طریق سفارش آنلاین در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد. ضمناً تخفیف های ذکر شده تا روز ۲۰ آذر ماه سال ۹۹ می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه انتشارات