قابل توجه کلیه مهندسین ناظر سازمان و شرکت های حقوقی:

به اطلاع می رساند نظر به وجود تفاهم نامه فی مابین معاونت مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و کمک به اجرای پروژه اقدام ملی مسکن در قالب ارائه تسهیلات ویژه در انجام محاسبات، طراحی، نظارت و نظارت مضاعف پروژه های مذکور، از مهندسینی که قصد همکاری در این خصوص را دارند تقاضا می گردد نسبت به ارسال درخواست خود همراه با تعیین زمینه همکاری (طراحی و نظارت) از طریق سامانه ارسال پیام بخش خدمات مهندسی/ ارجاع نظارت تا روز شنبه ۹۹/۰۷/۱۹ اقدام نمایند. بدیهی است همکارانی که در زمینه طراحی اقدام به همکاری در پروژه اقدام ملی مسکن نمایند، با توجه به لحاظ نمودن تعرفه ۵۰ درصد، از افزایش ظرفیت به همان اندازه در زمینه طراحی بهره مند خواهند شد.

 

توجه:

۱- اشخاصی که به صورت داوطلبانه در ارائه خدمات مهندسی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن مشارکت می نمایند، ۵۰ درصد مساحت پروژه در ظرفیت اشتغال ایشان محسوب خواهد شد و متناسب با همین درصد حق الزحمه خدمات مهندسی به آنها پرداخت می گردد.

۲- دستورالعمل مربوط متعاقباً اعلام خواهند شد.