قابل توجه کلیه مهندسین کددار محترم سازمان:

جهت مشاهده ابلاغیه اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر در خصوص اصلاح مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم  و دستورالعمل ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

لینک دریافت ابلاغیه اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر