آگهی تجدید مناقصه عمومی

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (همزمان)

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه San Storage جهت دفتر مرکزی به شرح مندرج در اسناد مناقصه مطابق مشخصات ذیل اقدام کنند. لذا از کلیه تامین کنندگان این کالا دعوت می شود از ساعت ۰۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ لغایت ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت سازمان به آدرس www.bushehr-nezam.ir مراجعه فرمایند.

توضیحات:

۱-     قیمت خرید اسناد مناقصه ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد که باید به شماره حساب۵۹۰۱۳۱۸۴۶۰ واریز گردد و فیش پرداختی در پاکت (الف) قرار داده شود.

۲-     آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ به دبیرخانه سازمان می باشد .

۳-     پاکت ها در ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۱ گشوده خواهد شد حضور یک نماینده به عنوان تامین کننده همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکت ها در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر بلامانع است

۴-     مبلغ تضمین شرکت در فرایند اجرای کار ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک صیاد شرکت در مناقصه به نفع سازمان نظام مهندسی بوشهر ارائه گردد و یا به حساب۵۹۰۱۳۱۸۴۶۰ بانک ملت به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر واریز گردد.

تلفن تماس: (واحد انفورماتیک) داخلی ۱۵۵    ۲-۳۳۳۳۴۰۹۰-۰۷۷

 

پیش نویس قرارداد

پیوست شماره یک قرارداد

فرم۱- اطلاعات عمومی مناقصه

فرم ۲- اطلاعات تخصصی مناقصه

فرم ۳- پیشنهاد قیمت