قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

به اطلاع کلیه مهندسین می رساند در راستای جلوگیری از شیوع بیماری و حفظ سلامت اعضا، کلیه خدمات واحد آموزش و عضویت بعد از تعطیلات نوروز انجام می پذیرد.  لذا خواهشمند است به دلیل تعطیلی این واحد از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ از مراجعه به سازمان خودداری فرمائید.