قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان:
در راستای اهداف سازمان در بخش رفاهی و ورزشی، به اطلاع می رساند با توجه به قرارداد منعقد شده با رستوران خوان سالار ، کلیه اعضای محترم می توانند با ارائه کارت عضویت خود از مجموع فاکتور ۱۵% تخفیف بهره مند گردند.آدرس : بوشهر – خیابان امام خمینی (ره) – ابتدای خیابان فرودگاه – ۰۷۷۳۱۳۲

توجه:

  • جهت اخذ تخفیف ذکر شده ارائه کارت عضویت دارای اعتبار توسط خود شخص عضو الزامی می باشد.
  • تخفیفات ذکر شده فقط شامل خود عضو سازمان و خانواده درجه یک ایشان می شود.