به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز دوشنبه مورخه ۹۸/۱۰/۱۶ مراسم راهپیمائی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی از مقابل بسیج مرکزی بوشهر و از درب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر تا گلزار شهدا رأس ساعت ۱۴:۰۰ برگزار گردید که در این مراسم پرشور که با حضور کلیه مسئولین استانی و آحاد مردم بوشهر صورت پذیرفت مسئولین و پرسنل سازمان نیز در مراسم فوق حضور یافته و با دائر نمودن ایستگاه صلواتی در مقابل ساختمان سازمان با کلیه شرکت کنندگان در مراسم مذکور عزادار شهادت سردار سلیمانی بودند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر