متقاضیانی که برای دریافت وام ثبت نام نموده اند و اسامی آنها در لیست پیوستی می باشد جهت دریافت وام مذکور با سود ۴ % از دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۶ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۹۸/۱۰/۳۰ مهلت دارند جهت تشکیل پرونده تسهیلات خود به بانک قرض الحسنه مهر ایران در بوشهر و سایر شهرستانها مراجعه فرمایند.

تشکیل پرونده در روزهای زوج انجام می گیرد.

ضمنا در صورت عدم استفاده از امتیاز وام به صورت مکتوب انصراف خود را به سازمان اعلام نموده و در صورت عدم اعلام به منزله استفاده از امتیاز وام محسوب می گردد.

 

لیست اسامی معرفی شدگان وام قرض الحسنه